Członkowie PAN

czł. rzecz. PAN Mieczysław CHORĄŻY – Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice
biochemia i biologia nowotworów,

czł. koresp. PAN Wojciech KOSTOWSKI – Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
psychofarmakologia,

czł. koresp. PAN Zbigniew W. KUNDZEWICZ – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań
globalne zmiany klimatu, PUBLIKACJE nt. ZAGROŻEŃ

czł. rzecz. PAN Bogdan NEY – Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
geodezja i gospodarka przestrzenna,

czł. koresp. PAN Zdzisław SADOWSKI – emeryt, Uniwersytet Warszawski
ekonomia, teoria rozwoju gospodarczego,

czł. rzecz. PAN Jan STRELAU – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
psychologia, genetyka zachowania,

Członkowie komitetu

prof. dr hab. Władysław CABAJ – Instytut Parazytologii PAN, Warszawa
immunologia, parazytologia,

prof. dr hab. Andrzej CIOŁKOSZ – Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
geografia, kartografia,

dr hab. Janusz CZAPIŃSKI, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
psychologia, psychologia społeczna,

prof. dr hab. Katarzyna DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA – Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
geodezja i kartografia, geologia,

prof. dr hab. Danuta DZIERŻANOWSKA – Instytut Pomnik "Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
immunologia kliniczna, mikrobiologia,

dr hab. Ewa FRĄTCZAK, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
ekonomia, demografia,

dr hab. Janusz HEITZMAN – Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
medycyna, patologia społeczna, PUBLIKACJE nt. ZAGROŻEŃ

doc. dr Piotr HOLNICKI-SZULC – Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa
badania systemowe, PUBLIKACJE nt. ZAGROŻEŃ

prof. dr hab. Jacek A. JANIA – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
geografia, geomorfologia,

dr hab. Katarzyna JUDA-REZLER – Politechnika Warszawska
inżynieria i ochrona środowiska, PUBLIKACJE nt. ZAGROŻEŃ

dr Magdalena KACZMAREK – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
psychologia,

dr hab. Andrzej KOJDER, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
socjologia i socjologia prawa,

dr hab. Wojciech KOSTECKI, prof. SWPS – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
nauka o polityce, stosunki międzynarodowe,

dr hab. Paweł KOZŁOWSKI – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa
ekonomia, ekonomia polityczna,

prof. dr hab. Jerzy KWAŚNIEWSKI – Uniwersytet Warszawski,
socjologia, socjologia dewiacji, PUBLIKACJE nt. ZAGROŻEŃ

dr hab. Piotr MATCZAK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
społeczne aspekty ochrony środowiska, społeczności lokalne i regionalne, PUBLIKACJE nt. ZAGROŻEŃ

prof. dr hab. Jacek MICHALIK – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
chemia radiacyjna, chemia rodników,

prof. dr hab. Edward PIERZGALSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
powodzie, podtopienia,

prof. dr hab. Zdzisław PISZ – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
ekonomia, polityka społeczna,

prof. dr hab. Konrad RYDZYŃSKI - Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera, Łódź

dr hab. Jerzy STEFANIAK, prof. UM – Uniwersytet Medyczny, Poznań
nauki medyczne,

prof. dr hab. Tadeusz WIJASZKA – Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy
zagrożenia epizootiami, choroby odzwierzęce ludzi,

prof. dr hab. Maciej ZALEWSKI – Międzynarodowe Centrum Ekologii , Łódź
ekohydrologia, ekologia rzek i zbiorników,

dr hab. Bogdan ZAWADZKI, prof. UW – Uniwersytet Warszawski,
psychologia, psychologia różnic indywidualnych.